Huisregels

Vanuit de regelgevers zijn we dit jaar verplicht huisregels in te stellen en kenbaar te maken.
Deze regels zullen ook op het evenemententerrein geplaatst worden zodat iedereen er kennis van kan nemen.